1. Tabeltöötlusprogrammidega loodud jooniste ja tabelite vormistamine  
    Tabeltöötlusprogrammi default-seadete abil loodud esialgne diagramm, graafik või tabel vajab üldjuhul täiendavat vormistamist, et mõjuda esteetilisena Teie tekstidokumendis, esitluses või veebilehel. Leiame ses osas optimaalse lahenduse.
     
  2. Tabeli automatiseerimine (valemite lisamine tabelisse)  
    Valmistame Teie tellimusel ette automaat-tabelid, mis arvutavad toorandmete sisestamisel ise välja Teile vajalikud statistilised näitajad.