Sellel lehel esitame vaid esimesed leheküljed kogu dokumendist. Maht on näidatud tm-ühikutes, kus 1 tm on 1800 tähemärki koos tühikutega. 1 tm vastab umbes 1 lk tekstile, illustratsioone arvestamata.