1. Kutseõppeasutuste põllumajandusvaldkonna erialade õpilaste keskkonnateadlikkus (B.Sc)
  2. Digitaalsete loodusfotode analüüsi oskuse arendamine põhikooli õpilastel (ped)
  3. Eelkooliealiste laste ja nende vanemate keskkonnaalaste hoiakute seostest (B.Sc retsensioon)
  4. Erinevate õpimeetodite kasutamine ja praktiliste tööde osakaal põhikooli õpilaste loodusteaduslikes tundides
  5. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamine põhikooli õppetöös (B.Sc)
  6. Veebipõhise õppe võimalused ja probleemid (ped)
  7. Eesti kooliõpilaste suhkru tarbimisest (ped)
  8. WiFi võrgu kättesaadavus Nycomed'i Baltikumi kontorites (B.Sc)