Kodupaiga hämarikuliblikate esinemissagedus

Näidisteema nr 01, võimalikud variatsioonid

Probleem: Millest sõltub teatavate hämarikuliblikate esinemissagedus?

Uurimisküsimus: Kas teatavate (liikide loend sõltub uurimispaigal sagedamini esinevatest liikidest) hämarikuliblikate esinemissagedus sõltub ilmastikutingimustest?

Valim: Et töö ei kujuneks liiga mahukaks, tuleb eeltööna korraldada paaril ööl nn ööpüüki ning selekteerida 2...3 (maksimaalselt 5) enam esinevat ja kergesti eristatavat liiki.

Meetodid: Vaatlused, ööpüük, loendamine, protokollimine, statistika.

Instrumendid: 1. Ilmastiku jälgimiseks vajalik korralik termomeeter (soovitav elektrooniline): jälgida tuleks õhutemperatuuri, pilvisust, tuule tugevust ja suunda, sademeid. 2. Ööpüügiks on vajalik valge lina, ilmastikukindel valgusti (soovitavalt UV- või ML-lamp), pikendusjuhe. 3. Liikide fikseerimiseks vajalik digifotokas, pilditöötluseks arvuti ja pilditöötlusprogramm. 4. Vaatlus teostatakse kindla perioodi jooksul ja kindlatel kellaaegadel. 5. Kõik vaatluse tulemused protokollitakse pärast teatava püügiaja möödumist. 6. Kogutud andmed töödeldakse statistilisel meetodil (vastavalt õpilase oskustele esitades kas vaid protsendid või leides ka korrelatsioonilisi seoseid).

Tegevuse kirjeldus: lina paigutatakse võimalikult tuulevaiksesse paika (ja võimalusel jäetakse kuni eksperimendi lõpuni paigale), valgusti lülitatakse sisse tund aega enne südaööd (kell 23) ning fikseeritakse ilmastikuolud. Kell 24, 1 ja 2 loendatakse uuritavate objektide hulk linal. Soovitav ajavahemik: aprillikuus vähemalt 21 päeva.