UV-kiirguse mõju hallitusseente kasvule

Näidisteema nr 02, võimalikud variatsioonid

Probleem: On teada, et bakterid hävivad päikesevalguses (UV-kiirguse toimel). Kas UV kiirgus mõjutab ka hallitusseente kasvamist?

Uurimisküsimus: Kas UV-kiirgus pidurdab seenhallituse kasvu?

Hüpotees: päikesevalguses hallitusseente kasv pidurdub.

Valim: Probleemi lahendamiseks on tarvis kasutusele võtta (nt) 3 erinevat sorti saia, kasutada niiskuskindlat kilekotti (saia originaalpakendit) ning varuda 2 nädalat.

Meetodid: Vaatlus, protokollimine, mõõtmine.

Tegevuse kirjeldus: juhuslikkuse vältimiseks tuleb ette valmistada kaks võimalikult identset pakendit 3 erineva saiasordi viiludega. Mõlemad pakitakse kilekotti nii, et puuduks juurdepääs katset segada võivatele loomadele. Kotid ei pea olema pakitud hermeetiliselt, küll aga nii, et saias olev niiskus koheselt ei aurustuks (seened vajavad kasvuks niiskust). Hästi oluline on lapsel planeerida katse nii, et muud muutujad peale uuritava oleksid võimalikult sarnased. Nii näiteks ei saa teha katset selliselt, et üks kott asetseks köögilaual ning teine rõdul (toas on püsiv temperatuur). Mõlemad võivad küll asetseda rõdul, kuid sel juhul tuleks vältida ühele neist päikesevalguse sattumine (hoida nt kingakarbis vms). Ka on oluline erineva saia viilud suuta hiljem tuvastada: selleks võib kas jälgida saia enda mustrit või teha sama saia viiludele sarnased märgistused (sisselõige, väljalõige). Ühe nädala möödudes peaks olukorra üle vaatama ja fikseerima. Kahe nädala möödudes tuleb seda uuesti teha.

Instrumendid: erinevat sorti saia viilud, kilekotid, termomeeter, luup, protokoll.