Mardikakoosluse võrdlusuuring kolmes biotoobis

Näidisteema nr 03, võimalikud variatsioonid

Probleem: Seni pole teada uuringuid konkreetse paiga mardikafauna kohta.

Uurimisküsimus: Milliseid maapinnal tegutsevaid mardikad ja kui arvukalt leidub kolmes uurija kodu lähedases biotoobis?

Valim kujuneb uurida võetud paikade mardikatest, kes kukuvad kogumiskraavi..

Meetodid: vaatlused, fotografeerimine, loendamine, protokollimine, statistika.

Instrumendid: labidas, digifotokaamera, vaatluspäevik, «Eesti mardikate määraja».

Tegevuse kirjeldus: inimtegevusest kõrvalisse paika kaevatakse kindla pikkusega püüniskraav. Kraavi sattunud loomad määratakse ja loendatakse.