Päevaliblikad matkaraja piirkonnas

Näidisteema nr 04, võimalikud variatsioonid

Probleem: Seni pole teada uuringuid konkreetse paiga lepidofauna kohta.

Uurimisküsimus: Milliseid päevaliblikaliike ja kui arvukalt leidub uurija kodu lähedase loodus- või matkamatkaraja piirkonnas?

Valim kujuneb vaadeldava piirkonna päevaliblikatest, keda vaatlusretkedel kohatakse.

Meetodid: vaatlused, fotografeerimine, loendamine, protokollimine, statistika.

Instrumendid: digifotokaamera, vaatluspäevik, «Eesti liblikate määraja».