Uurimuse õnnestumisele aitab tugevasti kaasa uurija entusiasm oma teema suhtes. Selline «õhinapõhisus» eeldab, et teema pakuks uurijale isiklikku huvi ja oleks talle jõukohane. Samuti tuleb hinnata, kas seatud tähtaja jooksul on võimalik läbi viia küsimustiku või eksperimendi osa.