Koostame ülevaatlikke, keeleliselt korrektseid ja hästi loetavaid (tarbe)tekste kliendi poolt ette antava toorinfo (temaatika, statistika, märkmete, suuliste kirjelduste, viidete, küsimuste vms) põhjal eesti, inglise või vene keeles. Vajadusel otsime ise asjakohase (lisa)info. Teenuse täpsem sisu ja vorm pannakse paika kokkuleppel kliendiga. Võimalikeks produktideks on näiteks infotekstid, veebilehe tekstid, aruanded, projektitaotluste vm dokumentide tekstiosad, pressiteated, uudislood jne. Esitage julgesti oma tellimus ja vaatame koos, mida teha annab!