1. Korrektuuri käigus me põhjalikke ümbersõnastusi ei tee. Parandame tippimis- ja kirjavead ning eemaldame tehnilised eksimused. Tõlketööde hind sisaldab keelelist korrektuuri.  
    Keeleline korrektuur sisaldab õigekirjavigade parandamist. Korrigeerime valmis teksti, asendame ebasobivad väljendid mõistetavamatega. Parandame ortograafiavead ja tehnilised ebakorrektsused.