Kirilaste asutamine

Teade 18.03.2013

Tartu Maakohus registreeris täisühingu Kirilased. Uus ühing võtab peagi üle seni Kirilaste ühe osaniku, FIE Illar Leuhini hallatud Energia Avastuskeskuse, Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu, Haabersti Sotsiaalkeskuse ja Eesti Loodusteaduste Olümpiaadi veebilehtede haldamise. Jätkub firma veebilehe arendamine, samuti uute teenuste väljatöötamine.