Taotlus SA Eesti Teadusagentuurile

Teade 18.03.2013

TÜ Kirilased esitas 18.03.2013 SA Eesti Teadusagentuurile rahastamistaotluse teaduse populariseerimise projektikonkursile õpiotstarbeliste audio-visuaalsete materjalide koostamise kategoorias. Projekti pealkiri: «Digifotodel põhineva loodusharidusliku veebimääraja loomine Eesti selgrootute tundmaõppimiseks».

Paraku ei leidnud taotlus rahuldamist.