Litsentsileping teoste ja salvestiste müügiks

Teade 28.05.2013

23.05.2013 sõlmisid Kirilased lepingu Music Online OÜ-ga teoste salvestuste müügiks elektroonses keskkonnas, mis võimaldab meie vahendusel helisalvestiste müüki portaali Muusika 24 vahendusel.