Uurimistööde juhendamine

Meie töötajad omavad loodusteaduste-alast õpetajakutset ja magistrikraadi pedagoogika valdkonnas. Senine juhendamispraktika hõlmab arvukaid uurimistöid peamiselt bioloogia, pedagoogika, terviseedenduse ja keskkonnakaitse alalt, sealhulgas diplomi-, bakalaureuse- ja magistritöid. Meie sihiks on pakkuda õpilasele või tudengile asjakohast ja tulemuslikku juhendamist, ühtlasi teda toetades ja suunates iseseisvate uurimistöö-alaste oskuste omandamisel. Teaduslikku uurimistööd me kellegi eest ära ei tee!
Järgnevatel linkidel klõpsamine avab või sulgeb selgitused.

 — Uurimistööde juhendamine

 — Näidisloend seni juhendatud teemadest

 — Abi uurimistöö planeerimisel

 — Abi küsitluste koostamisel

 — Abi andmete töötlemisel

 — Abi järelduste ja kokkuvõtete tegemisel ning tõlkimisel