Uurimuse eesmärgistamine on edasise töö aluseks. Nii teame, mida ja milleks me uurime.

Selle alusel saab hiljem ka uuringu tulemusi hinnata.