1. Juhendame keskkonnakaitse-, bioloogia- ja geograafiateemaliste uurimistööde koostamisel
  2. Kokkuleppel on võimalik ka teiste teemade juhendamine (koos koolipoolse kaasjuhendajaga)
  3. Aitame üle vaadata ja arendada teaduslikke uurimistöid mistahes teistel teemadel (kuni bakalaureuse astmeni)
  4. Anname juhendamise alast nõu õpilase koolipoolsele juhendajale