Uurimuse kvaliteedi määrab uurija edukus endale püstitatud ülesannete täitmisel.

Töö peab andma teaduslikult põhjendatud vastused algselt püstitatud uurimisküsimustele või hüpoteesidele.