Kas olete mõelnud, kuidas välja selgitada klientide arvamust teie kaubast, teenustest või teenindusest? Või soovite hoopis oma töötajate arvamusi ja ettepanekuid? Saame Teid aidata nii sedalaadi küsitluste väljatöötamisel, toimetamisel kui ka veebipõhise ankeedina vormistamisel. Vajaduse korral abistame ka andmetöötluse ja -analüüsiga.

  1. Aitame teil läbi viia kliendiküsitlusi või uurimistöö-alaseid küsitlusi  
    Korrigeerime küsimustiku sisu ja sõnastust ning pakume serveriteenust küsitluse esitamiseks elektrooniliselt. Tarvidusel suuname kihutustekstid küsitluse sihtgrupini, kogume kokku vastused ja abistame tulemuste töötlemisel.
  2. Kujundame veebipõhise küsitluse teie kodulehele  
    Kodulehel avaldatud küsitlus peab olema vastaja jaoks mugavalt kujundatud ning võimaldama vastata võimalikult lihtsalt. Selleks soovitame vabavastuste asemel kasutada valikvastuseid või võimaldada anda mistahes subjektiivset hinnangut.
  3. Aitame koguda tagasisidet teie töötajatelt  
    Tagame vajadusel vastaja anonüümsuse ega lisa küsimusi, millele vastust ei oodata.