1. Erinevate dokumentide vormiline ühtlustamine  
  2. Esitluste vormistamine  
  3. Exceli vms tabeltöötlusprogrammis koostatud graafikute disain  
  4. Visandatud skeemide disainimine  
  5. Graafikute, skeemide ja jooniste lisamine dokumentidele