2018

Siili valimised

Kirilased korraldavad aastast 2014 Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu veebilehe vahendusel tublimate bioloogiaõpetajate tunnustamise protseduuri. Ettepanekuid aineõpetaja tunnustamiseks võivad teha EBÜ liikmed, maakondade ainesektsioonid, õpetaja kolleegid, asutuse juhid, õpilased ja lastevanemad. Siili preemia statuudiga saab tutvuda siin. Detsembris koguti ettepanekuid kandidaatide esitamiseks. Kuni veebruari alguseni on võimalik igal EBÜ liikmel (hetkel kokku 189 tegevliiget, 6 pensionil aktiivset liiget, 4 toetajaliiget ja 24 auliiget) hääletada ühe kandidaadi poolt. Ühingu üldkoosolekul veebruaris kuulutatakse enam hääli saanud nominent Siili preemia laureaadiks.

05.12.2018

Korraldasime ELO tagasiside

 

10. novembrist korraldasid Kirilased eesti- ja venekeelse tagasiside küsimustiku Eesti loodusteaduste olümpiaadi (ELO) piirkonnavoorus osalenutele. 2018/2019. õa olümpiaadi piirkonnavoor toimus 10. novembril 2018 ning sellel osales 349 õpilast. Küsitlus on täielikult veebipõhine ning vastuseid oodatakse aasta lõpuni.

10.11.2018

Teaduskooli anatoomiakursus

Tänavu registreerus Kirilaste osalusel toimuvale Tartu Ülikooli teaduskooli täielikult veebipõhisele Moodle’i kursusele INIMESE ANATOOMIA JA FÜSIOLOOGIA (P2TP.TK.020) kokku 75 õppijat. Kursus on mõeldud eelkõige põhikooli lõpuklassi õpilastele süvendatud ja täiendavaks õppeks inimese anatoomia ja füsioloogia teemadel. Kursus lõpeb aprillis 2019.

05.10.2018

Võtame appi reklaamitöötajaid

Kirilased võtavad agendilepingu alusel ametisse abilisi. Konkurss reklaamiagendi ametikohale kestab 1. maini 2018. Sobiva kandidaadi eeldused on toodud kodulehel.

21.01.2018


Jätkame mikrofirmana ka alanud aastal

Kirilaste omanikud on suurema osa ajast hõivatud töödega Tartu linnakantseleis ja Tartu Ülikoolis. Oleme valmis vastu võtma uute klientide tellimusi.

01.01.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018