2019

e-testide hindamine

Kirilased andsid nõusoleku osaleda oma põhitegevusala piires SA Innove läbiviidava ESF tegevuse «Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt» raames 9. ja 12. klassis läbi viidud katselise loodusainete integreeritud e-testi vastuste hindamise näol.

23.02.2019
Excel kui töövahend

Kirilase TÜ ja Kadrina Kraana OÜ sõlmitud kokkuleppe kohaselt valmistati tellijale komplekt funktsionaalseid tabeleid ettevõtte palgaarvestuse korraldamiseks.

25.01.2019
Kuuseistikute leht

Luhaäär ja Partnerid OÜ tellimusel võtsid Kirilased ehitada ja tulevikus hallata informatiivse kodulehe kuusetaimed.ee.

06.01.2019
Jätkame tegevust

Ehkki Kirilaste omanikud on jätkuvalt hõivatud töödega Tartu linnakantseleis ja Tartu Ülikoolis, planeeriti eelolevaks aastaks mõningast müügitulu suurenemist eeskätt põhitegevusalaga seonduvate tegevuste arvel.

01.01.2019


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019