Näidisdokumendid

Sellel lehel on mõningad näidised valminud töödest. Näidised on varustatud vesimärkidega.

Tavaliselt eemaldatakse pärast arve tasumist vesimärgid ja valmis töö saadetakse kliendi osutatud elektroonilisele aadressile. Siinsed näidised pole mõeldud allalaadimiseks.


  1. Mõtlemisoskused ja probleemülesanded (referaat 22,8 tm)  
    Sellel lehel esitame vaid esimesed leheküljed kogu dokumendist. Maht on näidatud tm-ühikutes, kus 1 tm on 1800 tähemärki koos tühikutega. 1 tm vastab umbes 1 lk tekstile, illustratsioone arvestamata.
  2. Kujundav hindamine (juhend 3,8 tm)  
    Siin lehel esitame vaid esimesed leheküljed kogu dokumendist. Maht on näidatud tm-ühikutes, kus 1 tm on 1800 tähemärki koos tühikutega. 1 tm vastab umbes 1 lk tekstile, illustratsioone arvestamata.