Sellel lehel on mõningad näidised valminud töödest. Näidised on varustatud vesimärkidega.

Pärast arve tasumist saadetakse valmis töö kliendi osutatud elektroonilisele aadressile. Siinsed näidised pole mõeldud allalaadimiseks.


Mõtlemisoskused ja probleemülesanded (referaat 22,8 tm)  
Kujundav hindamine (juhend 3,8 tm)