2015

Tegevusalade laiendamine

Kirilased on seni tegelenud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi mitmete aladega, mis asutamislepingus ei kajastunud. Iga üksikut nüanssi, eriti mis on mõne teise tööga orgaaniliselt seotud, pole tarvidust märkida. EMTAK kohaselt kuuluvad meie tegevuste hulka veel ka veebiportaalide tegevus (63121), kirjalik tõlge (74301) ning kirjastustegevus (58191). Ettevõtte peamine tegevussuund on jätkuvalt haridust toetavad tegevused (85601).

23.11.2015

Seadusi täpsustatakse

Riigikogu võtab vastu olemasolevate seaduste muudatusi ning uusi seadusi. Kinnitasmine seadustest tulenevad muudatused oma ettevõtte töökorraldusreeglites.

09.11.2015

Teaduskooli kursuse juhendamine

Kirilased juhendavad Tartu Ülikooli Teaduskooli veebipõhist kursust Inimese anatoomia ja füsioloogia (P2TP.TK.020). 2015./16. õppeaastaks registreerus kursusele 79 õppijat.

12.10.2015

Oleme suvepuhkusel

Alates juunist 2015 teevad Kirilased töid vaid lepingulistele klientidele. Kirilased on lõpetanud sponsorsuhted Eesti Loodusteaduste Olümpiaadiga, kes kasutab edaspidi oma häälekandjana Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehte. Augustist oleme taas avatud uute klientide tellimustele.

Teade 26.06.2015

Oleme rohkem töötanud

Möödunud majandusaasta oli võrrelduna algusaastaga 52% tulusam. Keskmine müügitulu oli 2014. aastal 437 eurot kuus.

01.01.2015

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015