2016

Teaduskooli kursuse juhendamine

Kirilased juhendavad Tartu Ülikooli Teaduskooli veebipõhist kursust Inimese anatoomia ja füsioloogia (P2TP.TK.020). 2016./17. õppeaastaks registreerus kursusele 92 õppijat. Kursus kestab oktoobrist järgmise aasta aprillini (3 EAP).

10.10.2016

Koduleht on uuendamisel

Kirilastel on kavas kodulehe uuendamine, mille tähtaega pole määratud. Kirilased on sel aastal tihedalt seotud Eesti ja Euroopa loodusteaduste olümpiaadidega (ELO, EUSO) ning tegevad KOV menetlusteenistuses, mis on viinud otsuseni mitte arendada aktiivset reklaamtegevust. See ei tähenda uutele klientidele automaatset äraütlemist. Kirilased hoolivad oma senistest püsiklientidest ning on võtnud prioriteetseks tööde tähtaegse valmimise. Kui tellimuse maht võimaldab, võetakse ka iga uus töö kavva.

12.05.2016

2015. oli kodulehetööde aasta

2015. aastal suurenes meie müügitulu võrrelduna eelmise aastaga 37% ja aasta kasum 13 korda. 69% müügitulust laekus kodulehetöödest. Keskmine müügitulu oli 2015. aastal ligi 600 eurot kuus. Kolleegiumi liikmetele juhatuse liikme tasu ei makstud.

15.01.2016

Hinnakirja korrigeerimine

Korrigeerisime oma hinnakirja, eriti tekstitööde aspektist, viies selle kooskõlla tõlkebüroodes üldiselt levinud põhimõtetele.

01.01.2016

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016