2017

Abi vene emakeelega ettevõtjatele

Eestis tegutseb palju perspektiivikaid väikeettevõtteid, mille teenuste ja toodete tutvustamist eestikeelsel turul pärsib aga eestvedajate ebapiisav eesti keele oskus. Nende ettevõtjate abistamiseks lisasime oma kodulehele venekeelse rubriigi.

12.12.2017


Leping Haabersti Sotsiaalkeskusega lõppes

Kuna Tallinna linn soovis koondada ka kõik oma allasutused Tallinna ühtsele aadressile tallinn.ee ning Haabersti Sotsiaalkeskuse alaleht antud süsteemis oli juba valmimisel, siis ei peetud vajalikuks enam kodulehte uuendada. Üldise infoga vana lehte saab kuni 2017. aasta lõpuni veel näha aadressil habsot.eu/index zone.ee serveri vahendusel, kuid alates jaanuarist on see suunatud uuele lehele tallinn.ee/habsot. Järgmise aasta jooksul läheb Haabersti Sotsiaalkeskus täielikult üle lehele http://www.tallinn.ee/habsot.

   
01.12.2017
Korraldame olümpiadistide küsitlust

10. novembrist korraldasid Kirilased eesti- ja venekeelse tagasiside küsimustiku Eesti loodusteaduste olümpiaadi (ELO) piirkonnavoorus osalejatele. Küsitlus on veebipõhine ning vastuseid oodatakse kuni 5.12.2017.

   
10.11.2017
Teaduskooli kursuse juhendamine jätkub

Moodle vahendusel Tartu Ülikooli Teaduskooli kaudu juhendatavalt «Inimese anatoomia ja füsioloogia» kursusele registreerus sel õppeaastal (2017/18) 71 osalejat. Kursus on mõeldud eelkõige põhikooli lõpuklassi õpilastele süvendatud ja täiendavaks õppeks inimese anatoomia ja füsioloogia teemadel.

15.10.2017

Leping Energiakeskusega lõppes

Juba eelmisel suvel alustati Kirilaste teadmata Energia avastuskeskuse uue veebi väljaarendamist. Uue juhataja tööle asumisel tööd mingiks ajaks seiskusid, sest keskuse töötajad ei näinud olulist hüpet kliendisõbralikkuse suunas. Nüüd, pärast mitmekuiseid vaidlusi, ümberstruktureerimist ja lõpuksprogrammeerimist ja sisuloomet on uus veeb olemas ja osaliselt ümber tõstetud. Kirilased lõpetasid lepingu SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskusega.

   
21.09.2017
Tublide pedagoogide tunnustamine

Kirilased korraldavad aastast 2014 Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu veebilehe vahendusel tublimate bioloogiaõpetajate tunnustamise protseduuri. Ettepanekuid aineõpetaja tunnustamiseks võivad teha EBÜ liikmed, maakondade ainesektsioonid, õpetaja kolleegid, asutuse juhid, õpilased ja lastevanemad. Siili preemia statuudiga saab tutvuda siin. Septembrist aasta lõpuni kogutakse kandidaatide nimesid. Jaanuaris on võimalik igal EBÜ liikmel (hetkel kokku 168 tegevliiget, 5 pensionil aktiivset liiget, 1 toetajaliige ja 22 auliiget) hääletada ühe kandidaadi poolt. Ühingu talvekonverentsil (enamasti veebruaris) kuulutatakse enam hääli saanud kandidaat Siili preemia laureaadiks.

04.09.2017
Haabersti Sotsiaalkeskuse kodulehe kroonika

Uuendasime Haabersti Sotsiaalkeskuse kodulehe kroonikat. Seoses leheloogika muutmisega avanes seni iga varasema kuu tegevuse kirjeldus eraldi lehel esialgses kujunduses. Uurimaks varem keskuses päevakorral olnud sündmusi, tuleb vajutada sobivale lingile kalendris. Tekstid on vaatamata uuenenud kujundusele säilitatud endistena. Iga arhiveeritud lehe all on navigeerimiseks lingid, millega saab kalendrisse naasmata eelmise või järgmise kuu sündmuste juurde.

7.08.2017


Uuendasime oma kodulehte

Kirilaste kodulehe algne kujundus pärines 2013. aasta algusest ning nimiliblika alatiiva stiliseeritud kujutistega alamenüünupud olid väiksema kuvaga seadmetes raskesti kasutatavad. Uuendatud lehel puudub vasakmenüü ning lehel saab navigeerida ülamenüü abil. Avatud alamlehe sisu on vasema serva ülanurgas illustreeritud vastava piktogrammiga.

 
Meie kodulehe algne kujundus Meie kodulehe uuendatud kujundus

4.07.2017


Esimesed uuendused kodulehel

Viisime kodulehe menüü vasakservast pealkirja alla, hõlbustamaks lehel navigeerimist. Püüame lahendada ka tehnilise probleemi: menüü töötab praegu paremini, kui lehe sisu on tagasi ülaserva keritud. Kodulehe uuendamine jätkub, ajapikku taastuvad ka hinnakiri ja tellimuste vormid. Seni olge julged küsima!

19.06.2017

Oleme konsultandiks Energia avastuskeskusele

Seoses juhataja vahetusega loobus Energia avastuskeskus Kirilaste operatiivabist Infira vahendusel ning toimetab edaspidi oma kodulehel ise. Kirilased jätkavad konsulteerijatena.

10.05.2017

Uuendasime Haabersti Sotsiaalkeskuse kodulehte

Haabersti Sotsiaalkesksuele juulis 2005 loodud raamide ja vasakmenüüga lehe muutsime ülamenüüga kaasaegsemaks leheks. Uuendatud leht võimaldab viidata URL aadressiga vajalikule sisule.

 
Lehe endine kujundus Lehe uuendatud kujundus
9.04.2017

Jätkame mikrofirmana

Et Kirilaste mõlemad omanikud on jätkuvalt hõivatud töödega kohalikus omavalitsuses ja Tartu Ülikoolis, jätkame peamiselt oma püsiklientide teenindamisega ega otsi aktiivselt uusi kliente. Kõik esitatud tellimused täidame siiski vastavalt võimalustele.

15.02.2017

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017