Kasutatav terminoloogia

Kasutame oma töös erinevaid termineid üsna kindlas tähenduses, mistõttu leiate sellelt lehelt nende seletuse.