Näidisdokumendid

Sellel lehel on mõningad näidised valminud töödest. Näidised on varustatud vesimärkidega.

Tavaliselt eemaldatakse pärast arve tasumist vesimärgid ja valmis töö saadetakse kliendi osutatud elektroonilisele aadressile. Siinsed näidised pole mõeldud allalaadimiseks. Oleme vaatamiseks pannud fiktiivsed dokumendid ega avalda autori erisoovita ühegi uurimuse materjale.


 1. Mõtlemisoskused ja probleemülesanded (referaat 22,8 tm)  
  Sellel lehel esitame vaid esimesed leheküljed kogu dokumendist. Maht on näidatud tm-ühikutes, kus 1 tm on 1800 tähemärki koos tühikutega. 1 tm vastab umbes 1 lk tekstile, illustratsioone arvestamata.
 2. Kujundav hindamine (juhend 3,8 tm)  
  Siin lehel esitame vaid esimesed leheküljed kogu dokumendist. Maht on näidatud tm-ühikutes, kus 1 tm on 1800 tähemärki koos tühikutega. 1 tm vastab umbes 1 lk tekstile, illustratsioone arvestamata.
 3. Üliõpilaste kogemused teadustöö ja õpetamisega (küsimustik 36,1 ts)  
  Lehel on kujutatud reaalne küsimustik. Maht on näidatud ts-ühikutes, kus 1 ts on 1500 skriptisümbolit. Töö hind sõltub sellest, kas uurija soovib ka andmetöötlust.
 4. Teadustöö ja kooliuurimus (iSpring esitlus)  
  Lehel toodud flash-esitluse vaatamiseks tuleb brauseris lubada flash. Sedalaadi tööd on mõneti lihtsam teostada nt Office Powerpointiga.
 5. Küsimustiku redaktsioon (dokument 2,4 tm)  
  See on näidis. Redigeerimise korral lisame kliendi soovil ääremärkused ja selgitused, lisame täiendavaid küsimusi. Küsimustiku koostamisel peame silmas, et kõikidele küsimustele oleks võimalik vastata ning tulemusi analüüsida.
 6. Pedagoogilise uurimuse planeerimine (dokument 2,6 tm)  
  See on näide uurija ja juhendaja(te) omavahelisest tööst. Juhendamise korral lisame ääremärkused, küsimused, soovitused ja selgitused, esitame täiendavaid ettepanekuid. Lõputöö juhendamisel peame silmas uurimistöödele esitatavaid nõudeid ning taotleme, et tulemusest kujuneks vähemalt teistelegi huvipakkuv artikkel.
 7. Aktiivõppe meetodite kasutamine — noore õpetaja edu võti (Haridus 3/2005)  
  Lõputöö juhendamisel peame silmas uurimistöödele esitatavaid nõudeid ning taotleme, et tulemusest kujuneks huvipakkuv artikkel.